[Pitching] Platform-as-a-Service : Mobility & Logistics

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ

ชนะเลิศ ทีม Winnonie รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Inlocate รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่ 1

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม VOLTA และทีม DRVR รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ประกาศผลรอบที่ 1

 • ทีม 6DOF
 • ทีม Inlocate
 • ทีม TechProject(PDS)
 • ทีม Logerex
 • ทีม backnumber
 • ทีม Winnonie
 • ทีม VOLTA
 • ทีม DRVR
 • ทีม ezygas

อันดับทีมเกิดจากการสุ่ม


บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด, ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยร่วมกันจัดการแข่งขัน Panus Thailand LogTech Award 2021 ในหัวข้อ Platform-as-a-Service : Mobility & Logistics

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถของเยาวชนบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการไทย ที่มีความสนใจในการพัฒนาโปรแกรม, ซอฟต์แวร์, หรือระบบและอุปกรณ์ชาญฉลาด
 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ อันเป็นฐานกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
 • เพื่อสร้างแรงผลักดันและยกระดับผลงานให้มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์

เป้าหมาย

 • การสร้างสรรค์ผลงานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะนำไปสู่การใช้งานจริง ที่ปรากฏสู่สาธารณชนและสู่ภาคเอกชน
 • การ Pitch เชิงไอเดียความคิดต้นแบบอธิบายว่าเทคโนโลยีนั้นไปแก้ Pain อะไรของธุรกิจและเมื่อใช้งานจริงจะสร้าง Value ให้กับธุรกิจมากน้อยแค่ไหนและจะ Impact ต่อเศรษฐกิจภาพรวมอย่างไร

สิ่งที่จะได้รับ

 • เงินรางวัล
  • ชนะเลิศรับเงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท
 • เกียรติบัตรสำหรับทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมของ
  • สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
  • บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆที่ทางสมาคมจัดทำ

หมายเหตุ: เงินรางวัลจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

รายการวันและเวลา (UTC+7)
สมัครแข่งขัน และส่งคลิปวิดีโอรอบที่ 1 (หลังจากการสมัคร)ตั้งแต่วันนี้ – 26 สิงหาคม 2564 18:00 น.
พิธีเปิด พร้อมประกาศผลรอบที่ 1 [Zoom & Facebook Live]28 สิงหาคม 2564 13:00 – 13:30 น.
รอบชิงชนะเลิศ (Pitching ให้กับคณะกรรมการ) [Zoom]29 สิงหาคม 2564 13:00 – 16:00 น.
ประกาศผลชนะเลิศ29 สิงหาคม 2564 18:00 น.

กำหนดการ

รายละเอียดการแข่งขัน

รอบที่ 1

 • ส่งคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (หลังจากการสมัคร)
  • กรณีมีความยาวเกิน จะไม่ได้รับการพิจารณาตรวจจากคณะกรรมการ
  • คลิปวิดีโอสามารถส่งซ้ำในระยะเวลาที่กำหนด (ก่อนวันที่ 26 สิงหาคม 2564 18:00 น.) โดยส่งได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
 • การให้คะแนนมี 3 ด้าน คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน รายละเอียดมีดังนี้
  • การนำเสนอปัญหาของธุรกิจ (50 คะแนน)
  • การแก้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (30 คะแนน)
  • ความสวยงามของคลิปวิดีโอ (20 คะแนน)
 • คณะกรรมการ
  • ตัวแทนจากบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
  • ตัวแทนจากศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
  • ตัวแทนจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
 • ทีมที่ได้รับคะแนนสุงสุด 10 อันดับแรก จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศ (Pitching)

 • นำเสนอด้วยสไลด์ 7 นาที และตอบคำถามกรรมการ 3 นาที รวมเป็น 10 นาที
 • การให้คะแนนมี 4 ด้าน คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน รายละเอียดมีดังนี้
  • เชิงเทคนิค: ต่อยอดผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ 30 คะแนน
  • เชิงธุรกิจ: ความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ 30 คะแนน
  • เชิงความพร้อม: ความพร้อมทำให้นวัตกรรมเกิดขึ้น 20 คะแนน
  • เชิงคิดสร้างสรรค์: ความแปลกใหม่ของนวัตกรรม 20 คะแนน
 • คณะกรรมการ
  • ตัวแทนจากบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
  • ตัวแทนจากศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
  • ตัวแทนจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 • ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 1 – 3 คน
 • สัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย
 • ไม่จำกัดอายุและเพศ
 • คนไทยในต่างแดน สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้
 • ต้องไม่เป็นกรรมการ, ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย