ข้อมูลระหว่างการแข่งขัน

ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ และลำดับนำเสนอ

ลำดับชื่อทีมเวลานำเสนอ
1AstralAria13:30 – 13:40
2LYN13:45 – 13:55
3morty14:00 – 14:10
4ATPE14:15 – 14:25
5TERMAIRAK14:30 – 14:40
6NLPNovice14:45 – 14:55
7untitled15:00 – 15:10
8tumdee15:15 – 15:25
9Next time15:30 – 15:40
10lazy guy15:45 – 15:55

กำหนดการระหว่างแข่งขัน

รายการวันและเวลา (UTC+7)
เข้าโปรแกรม Zoom23 กรกฎาคม 2564 18:40 น.
พิธีเปิด [Zoom & Facebook Live]
– ประธานกล่าวเปิดงาน
– อธิบายโจทย์
– เช็คชื่อครั้งที่ 1
23 กรกฎาคม 2564 18:45 น.
.
.
.
เริ่มแข่งขันรอบที่ 1 (ระยะเวลา 60 ชั่วโมง)23 กรกฎาคม 2564 19:00 น.
สอนสร้างโมเดล QA เบื้องต้น [Zoom & Facebook Live]
โดย คุณอิษฎา สุขประภา ผู้ได้รับรางวัล Super AI Engineer ปี 2020
23 กรกฎาคม 2564 20:00 – 21:30 น.
.
เช็คชื่อครั้งที่ 2
สอบถามความรู้สึกตอนนี้ “ขอ 3 คำ”
24 กรกฎาคม 2564 18:00 น.
.
กิจกรรมนันทนาการครั้งที่ 1 ชิงรางวัลพิเศษ
เล่น Kahoot! [Zoom & Facebook Live]
24 กรกฎาคม 2564 19:00 – 19:40 น.
.
เปิดโหวต “ขอ 3 คำ” ชิงรางวัลพิเศษ25 กรกฎาคม 2564 12:00 – 17:00 น
กิจกรรมนันทนาการครั้งที่ 2 ชิงรางวัลพิเศษ
เล่น Kahoot! [Zoom & Facebook Live]
25 กรกฎาคม 2564 17:00 – 17:40 น.
.
เช็คชื่อครั้งที่ 3
ปล่อย Test set ชุดเต็มใน Kaggle และสอบถามความรู้สึกตอนนี้
25 กรกฎาคม 2564 18:00 น.
.
ปิดระบบการส่งผล Kaggle (สิ้นสุดระยะเวลา 60 ชั่วโมง)
(ควรส่งก่อนเวลาปิดไม่น้อยกว่า 5 นาที ระบบจะไม่สามารถส่งย้อนหลังได้)
26 กรกฎาคม 2564 7:00 น.
.
ประกาศทีมที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก พร้อมกับลำดับการ Pitching
เช็คชื่อครั้งที่ 4
– สอบถามความรู้สึกและประเมินกิจกรรม AI Hackathon Online 2021
26 กรกฎาคม 2564 9:00 น.
.
.
เริ่มแข่งรอบที่ 2 การ Pitching ให้กับคณะกรรมการ [Zoom]26 กรกฎาคม 2564 13:30 – 16:00 น.
ประกาศผลการแข่งขัน26 กรกฎาคม 2564 18:00 น.
ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตาม

รอบที่ 1

สร้างโมเดล QA และส่งผลที่ได้ไปยัง Kaggle โดยให้ส่งได้วันละ 2 ครั้ง รายละเอียดอื่น ๆ ให้อ่านในหัวข้อ Kaggle ทีมที่มีคะแนนสูงสุด (จากการคำนวนคะแนน EM) 10 อันดับแรก จะได้เข้ารอบที่ 2

รอบที่ 2

เมื่อทราบว่าทีมได้เข้ารอบแล้ว ให้ทำสไลด์ในการ Pitching โดยไม่เกิน 7 นาที และอีก 3 นาทีเป็นการถามตอบของคณะกรรมการ รวมเป็น 10 นาที กรรมการจะตัดสินโดยมีหัวข้อดังนี้

 • เทคนิคหลักที่ใช้
 • ความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนผู้อื่น
 • จุดอ่อนของวิธีการที่ผู้พัฒนาใช้
 • การแก้ไขและการต่อยอดในอนาคต

การตัดสิ้นของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลพิเศษระหว่างการแข่งขัน

รางวัลพิเศษมี 4 รางวัลประกอบด้วย

 • ทีมที่มีส่งผลคะแนน Kaggle 0.07524 คะแนนได้เป็นทีมแรก
  ขอแสดงความยินดีกับทีม NLPNovice
 • กิจกรรมนันทนาการครั้งที่ 1 เล่น Kahoot คำถามทั่วไป จำนวน 10 ข้อ โดยทีมที่มีคะแนนสุดสูงอันดับแรก
  ขอแสดงความยินดีกับทีม lazy guy
 • ทีมที่คะแนนการโหวตมหาชนมากที่สุดจาก “ขอ 3 คำ”
  ขอแสดงความยินดีกับทีม TeamT
 • กิจกรรมนันทนาการครั้งที่ 2 เล่น Kahoot คำถามด้าน AI จำนวน 10 ข้อ โดยทีมที่มีคะแนนสุดสูงอันดับแรก
  ขอแสดงความยินดีกับทีม None_object

รางวัลพิเศษระหว่างการแข่งขันประสงค์ให้เกิดความสนุกระหว่างกิจกรรม โดยทีมได้รางวัลพิเศษนี้ สามารถรับรางวัลพิเศษได้เพียง 1 รางวัล (ไม่เกี่ยวข้องกับรางวัลหลัก) เพื่อเป็นการกระจายให้ทั่วกัน

การเช็คชื่อ

เนื่องจากเป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมออนไลน์ 100% เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าแข่งขันและผู้จัดกิจกรรม จึงมีการเช็คชื่อเกิดขึ้นมา ด้วยการส่งลิงก์ Google Form ในอีเมลตามเวลาที่กำหนดในตารางกำหนดการการแข่งขัน ซึ่งมี 4 ครั้งดังนี้

 • เช็คชื่อครั้งที่ 1 ในช่วงพิธีเปิด รับลิงก์สมัครแข่งขันของ Kaggle พร้อมกรอก Google Form ความรู้สึกเมื่อได้เห็นข้อมูล
 • เช็คชื่อครั้งที่ 2 กรอก Google Form ถามความรู้สึก โดยการขอ 3 คำ
 • เช็คชื่อครั้งที่ 3 ปล่อย Test set ชุดเต็มใน Kaggle และกรอก Google Form ถามความรู้สึก 1 ประโยค
 • เช็คชื่อครั้งที่ 4 กรอก Google Form ถามความรู้สึกและการทำประเมินกิจกรรม AI Hackathon Online 2021

การเช็คชื่อในแต่ละครั้งจะมีเวลา 6 ขั่วโมงหลังจากรับอีเมล

Kaggle

 • เมื่อได้รับลิงก์ของการสมัครแข่งขันระบบ Kaggle จากอีเมลตอนช่วงเช็คชื่อครั้งที่ 1
 • ให้ทำการตั้งชื่อทีม ตามชื่อทีมที่ผู้จัดประกาศ เพื่อง่ายในการสรุปผลคะแนน
 • การส่ง Kaggle สามารถส่งได้วันละ 2 ครั้ง ทั้ง Public และ Private (ระบบจะตัดทุก 7 โมงเช้า) รวมทั้งหมดได้ 6 ครั้ง
 • ใน Kaggle จะมีไฟล์ตัวอย่าง และคำอธิบายรูปแบบของการส่งไฟล์
 • คะแนนใน Kaggle จะเป็น Exact match เพื่อเข้ารอบที่ 2

Zoom

สอนสร้างโมเดล QA เบื้องต้น AI Hackathon Online 2021

กิจกรรมนันทนาการครั้งที่ 2 AI Hackathon Online 2021

กิจกรรมนันทนาการครั้งที่ 1 AI Hackathon Online 2021

พิธีเปิด AI Hackathon Online 2021

รายชื่อทีม

ลำดับทีมชื่อทีมจำนวนสมาชิก (คน)
1NewBieAI1
2CtrlV1
3LYN1
4Popcorn1
5nnpeye1
6ATPE3
7Uthen and AI1
8windy fan3
9mRNA3
10ivyice1
11untitled2
12Bobalta3
13Artifacts3
14NLP is No Late Programming1
15piwpiwpiw1
16admin2
17EdocStudio3
18AstralAria1
19Sleeping Beauty1
20How To Hack1
21tumdee1
22TeamT3
23lazy guy1
24None_object2
25Work hard, Play harder2
26Sinovac1
27Simple Intelligence3
28Cemetry3
29NLPNovice1
30pew pew1
31TERMAIRAK2
32Why me3
33zInsight2
34morty1
35Lomchoi1
36WhatIsAI2
37Sunshine, Daisies, Butter Mellow3
38WhatIsAI3
39TestCode2
40Redhat3
41RANDOM3
42Next time3
43Ultimate1
44NAKKARIN2
45FWC3