ชมเชย ทีม ATPE และ TERMAIRAK

คุณธีธัช จักนามน, คุณอุกฤษฏ์ สุธนะวัฒน์, และคุณวรัญญู เชิดโกทา

ปัจจุบันทั้ง 3 ท่านกำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

เพราะ AI เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทให้ชีวิตประจำวันอย่างมาก จึงอยากศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตด้วย

อยากทำอะไรก็ทำเลยครับ

คุณธีธัช จักนามน

ที่สนใจAIเพราะเกิดมาจากความคิดที่จะนำระบบกลไกต่างๆมาประยุกต์ใช้กับระบบAIจนทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ จินตนาการใหม่ๆ ในการรังสรรค์ผลงานออกมา จนเกิดเป็นความท้าทายที่มีความสนุกและเกิดสนใจในด้านAIมากขึ้น

อย่าคิดว่ายาก อย่าคิดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่เคยสัมผัส

คุณอุกฤษฏ์ สุธนะวัฒน์

ผมคิดว่า AI เนี่ย เป็นเรื่องปกติภายในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว เพราะ AI สามารถทำประโยชน์ให้เราได้ในหลายๆด้าน เช่น ด้านการศึกษา การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ และผมยังคิดว่าภายในอนาคต AI จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ กับการใช้ชีวิตของเราแน่นอนครับ

ทุกคนมีความฝัน และชีวิตเป็นของตัวเองครับ ไม่ว่าคุณจะเลือกในด้านไหนก็ขอให้ลงมือทำอย่างสุดความสามารถครับ

คุณวรัญญู เชิดโกทา

Download Notebook .ipynb


คุณพงศกร แก้วใจดี และคุณชาญยุทธ ลิสวัสดิ์

ปัจจุบันทั้ง 2 ท่านกำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 5

เพราะมันเป็นสิ่งที่ใหม่มากๆ และผมเห็น AI นั้นมันสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างและดีกว่ามนุษย์ จึงอย่างพัฒนา AI ครับ

การแข่ง hackathon online เป็นการเปิดโลกกว้างมากๆ และทำให้ผมประสบการณ์หลายๆอย่างจากการทำ hackathon online ครั้งนี้ แล้วในท้ายที่สุดอย่ากให้ทุกคนลองมาสมัคร hackathon online ดูครับ

คุณพงศกร แก้วใจดี

เพราะมันเป็นสิ่งที่ใหม่มากๆ และผมเห็น AI นั้นมันสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างและดีกว่ามนุษย์ จึงอย่างพัฒนา AI ครับ

การแข่ง hackathon online เป็นการเปิดโลกกว้างมากๆ และทำให้ผมประสบการณ์หลายๆอย่างจากการทำ hackathon online ครั้งนี้ แล้วในท้ายที่สุดอย่ากให้ทุกคนลองมาสมัคร hackathon online ดูครับ

คุณชาญยุทธ ลิสวัสดิ์

Download Notebook .ipynb