ชนะเลิศ ทีม LYN

คุณธนโชติ สรรพกิจ

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาค Robotics and AI ชั้นปีที่ 2

สนใจ AI เพราะ เป็นศาสตร์ใหม่ที่ยังมีอะไรให้ค้นหาอีกมาก และยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกเยอะ อีกทั้งยังเป็นสายอาชีพที่มาแรงทั่วโลก โจทย์ AI hackathon 2021 ในครั้งนี้เป็นสาย NLP ที่ผมไม่ค่อยถนัด เพราะแรกเริ่มที่เรียน AI ก็มาสาย computer vision แต่พอได้มาลองทำ NLP แบบจริงจังแล้วก็ชอบ แล้วเห็นว่า NLP กับ ภาษาไทยมีอีกหลาย task ที่รอให้คนไทยมาช่วยกันพัฒนาอีกเยอะ และถ้าเรามีโมเดลที่ดี ๆ เท่ากับของภาษาอังกฤษแล้ว ก็อาจจะมี chatbot มี platform ดี ๆ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอีกหลายทาง

Download Notebook .ipynb